Elektronisk innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon

Informasjon til sakkyndige som tar oppdrag for domstoler, forvaltning og private oppdragsgivere i saker etter barneverntjenesteloven.

Fra 1.12.2016 kan sakkyndige sende rapporter som skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende rapporter i papirformat som tidligere.

BRUKERVEILEDNING

a) Gå til www.altinn.no
b) Skriv bsk-01 i søkefeltet
c) Velg «Innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon BSK-01»
d) Klikk "Start tjeneste"
    Du blir bedt om å logge inn på vanlig måte.
e) Logg inn
    Velg aktør, det vil si deg, enten som privatperson eller EPF/AS.
    Du kommer nå direkte til hovedskjema for innsending.
f) Oppgi mobilnr. og e-post adresse.
g) Last opp rapporten du vil legge ved «legg ved fil», og følg instruksen på skjermen.

          OBS

  • Rapporten skal ikke krypteres
  • Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format
  • Den sakkyndiges navn og kontaktdata skal gå fram på første side, men KUN på første side
  • Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av fylkesnemnda eller domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.
     

g) Velg «kontroller alle», og sjekk at alt er med.
h) Send - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut, og beskjed om at innsendingen ikke lagres på
     Altinn
i) Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt, eller du har glemt noe, gjort en feil etc, kan beskjed
   om dette gis på mail til bsk@sivilrett.no
j) Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til
   «min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.

Skriv ut