Hvordan søke om rettferdsvederlag

Søknad om rettferdsvederlag sendes til Statens sivilrettsforvaltning, Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo. Du kan gjerne benytte søknadsskjema, som du finner her.

Statens sivilrettsforvaltning kan veilede deg per telefon ved utfylling av søknadsskjema. Det anses ikke nødvendig med juridisk bistand for å søke om rettferdsvederlag. Utgifter til advokatbistand blir derfor etter fast praksis ikke dekket.

Skriv ut