Kontakt

Postadresse
Den rettsmedisinske kommisjon
Postboks 8027 Dep.
0030 Oslo

Kontoradresse
Holbergsgate 1
0166 Oslo

Telefon
22 99 13 38 / 22 99 13 63

Internett
drk@sivilrett.no
www.sivilrett.no/drk

Skriv ut