Kontakt

Postadresse

Den rettsmedisinske kommisjon

c/o Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 2105 Vika

0125 OSLO 

Kontoradresse
Holbergsgate 1
0166 Oslo

Telefon
22 99 13 38 / 22 99 13 63

Internett
drk@sivilrett.no
www.sivilrett.no/drk

Skriv ut