Kontaktinformasjon

Kommisjonens sekretær kan treffes på telefon: 22 99 13 44.
E-post til kommisjonens sekretariat: bsk@sivilrett.no
Adresse: Barnesakkyndig kommisjon, Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo.

Barnesakkyndig kommisjon ledes av Katrin Koch, psykologspesialist
Telefon: 22 99 13 32  (mobil 900 48 977)
E-post: Katrin.Koch@sivilrett.no

Skriv ut