Medlemmer

Erstatningsnemnda har følgande medlemmer:

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter (leder)
Dommer Inga Bejer Engh (varaleder)

Dommer Berit Marianne Sangolt (medlem)
Dommer Thom Arne Hellerslia (varamedlem)

Advokat Gunnar Hagen (medlem)
Advokat Cecilia Dinardi (varamedlem)

Skriv ut