Regelverk

Grunnlaget for kommunikasjonskontrollutvalgets arbeid og hva det skal føres kontroll med er fastsatt i:

Skriv ut