Den rettsmedisinske kommisjon søker ny leder og nye medlemmer for perioden 2019-2023

Med virkning fra 1. april 2019 skal det oppnevnes ny leder og nye medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. Vervene er på inntil fire år med mulighet for reoppnevnelse.

 For nærmere informasjon om vervene og søknadsprosessen, se undermenyer til høyre eller følg lenker her;

www.sivilrett.no/drk/kommisjonsleder 

www.sivilrett.no/drk/nyemedlemmer

Skriv ut