Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Sakene avgjøres av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Utvalget består av to tidligere dommere og to stortingsrepresentanter. Hver sak avgjøres av utvalgets stortingsrepresentanter og en av dommerne.

Utvalget har følgende medlemmer:

Tidl. tingrettsdommer Øyvind Hoel, Trondheim (leder)
Tidl. høyesterettsdommer Karen-Anne Gussgard, Oslo (nestleder)
Stortingsrepresentant Lise Christoffersen, Buskerud (Arbeiderpartiet)
Stortingsrepresentant Bengt Morten Wenstøb, Østfold (Høyre)

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for utvalget.

 

Skriv ut