Tilskotsmottakarar

Oslo kommune fri rettshjelp
Gatejuristen Oslo
Gatejuristen Tromsø
Gatejuristen Bergen
Gatejuristen Trondheim
Gatejuristen Kristiansand
Gatejuristen Stavanger
Gatejuristen Innlandet
JUSS BUSS
Jussformidlingen i Bergen
JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Norsk organisasjon for asylsøkere
Krisesentre
Prostituertes interesseorganisasjon
Stine Sofies stiftelse
Norsk forbund for utviklingshemmede
Støttesenteret mot incest – Oslo
Pro Sentret i Oslo

Skriv ut