Kommisjonens sammensetning

Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet for inntil fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt for perioden 1.september 2016  til 31.august  2020.

Leder:

Katrin Koch                             Psykologspesialist                                                                Oslo

 

Kommisjonsmedlemmer:

Kathrine Lorentz

Psykologspesialist og universitetslektor

Trondheim

Per-Erik Davidsen

Psykologspesialist

Alta

Trond Sødal

Privatpraktiserende spesialist og overlege

Kragerø

Frida Gullestad Rø

Postdoktor, spesialist i klinisk voksenpsykologi

Oslo

Trond Indregard

Psykologspesialist

Tromsø

Monica Sarfi

Psykologspesialist, PhD

Bærum

Jorunn Berland Øpsen

Psykologspesialist

Bergen

Schale Azak-Rudshavn

Psykologspesialist, PhD

Oslo

Evelin Tjemsland

Psykologspesialist og stedfortreder for leder i BSK

Oslo

Erlend Kleiven Lorentzen

Psykologspesialist

Vefsn

Tori Mauseth

Psykologspesialist og universitetslektor

Nesodden

Joveig Tungodden

Psykologspesialist

Bergen

Jørn Auran

Psykologspesialist

Røros